Kontakt

Instytut Psychologii Uniwersytet Łódzki

ul. Smugowa 10/12
nr pok. 304
91-433 Łódź
tel. służbowy 042 665 55 15
http://psych.uni.lodz.pl/

 Pracownia Psychologiczna w Łodzi

ul. Źródłowa 6
91-735 Łódź
tel. 508 810 840
www.pracownia-psychologiczna.eu

E-mail

andrzej.sliwerski@uni.lodz.pl