O mnie

Jestem doktorem psychologii i certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (Certyfikat PTTPB nr 267). Ukończyłem studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Doktorat z zakresu psychologii obroniłem na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obecnie pracuję w Zakładzie Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Moje zainteresowania naukowe skoncentrowane są wokół psychologii klinicznej, a przede wszystkim na wpływie procesów myślowych na różne zaburzenia kliniczne. Aktualnie pracuję naukowo nad podatnością poznawczą na zaburzenia emocjonalne. Dodatkowo, pracuję terapeutycznie z pacjentami z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi. Jestem wpisany na listę licencjonowanych psychoterapeutów poznawczo-behawioralnych dostępnej na stronie Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Od 2013 roku prowadzę zajęcia z terapii poznawczo-behawioralnej dla terapeutów, którzy w przyszłości będą chcieli ubiegać się o certyfikat.

Doświadczenie

 • 2013-obecnie: Wykładowca, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Szkolenia przygotowujące do certyfikatu terapeuty poznawczo-behawioralnego
 • 2008-obecnie: Psycholog, terapeuta w Pracowni Psychologicznej w Łodzi
 • 2007-obecnie: Adiunkt w Zakładzie Psychopatologii i Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2010-obecnie: Wykładowca w Centrum Rozwoju i Edukacji dr Beaty Owczarskiej
 • 2012-2015: Wykładowca, Studium Profesjonalnej Psychoterapii, Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi
 • 2007-2011: Wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi
 • 2007-2007: Staż w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu: Sekcja Psychologów KWP; Wydział Prewencji KWP; Policyjny Punkt Pomocy Ofiarom Przestępstw
 • 2006-2007: Staż w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 5 w Poznaniu, Oddział Psychiatryczny

 

Udział w szkoleniach

 • Kurs: Terapia Schematów (SFT) osobowość narcystyczna (2018).
 • Kurs: Terapia Schematów (SFT) dla zaawansowanych (2015).
 • Kurs: Wprowadzenie do Terapii Schematu (SFT) – osobowość z pogranicza BPD (2014).
 • Kurs: Czteroletni kurs terapii poznawczo-behawioralnej (2007-2011).
 • Kurs: Terapia poznawcza oparta na uważności (MBCT). Praktyka, teoria i zastosowanie (2011).
 • Kurs: Praca z dzieckiem z ADHD “Dziecko i świat za pan brat” (2011).
 • Kurs: Terapia poznawcza osób zagrożonych samobójstwem; sposoby ochrony i interwencje terapeutyczne (2007).
 • Kurs: Psychologiczne aspekty negocjacji policyjnych (2006).
 • Warsztaty: NEST z udzielania pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy oraz strat prokreacyjnych (2006).

 

Publikacje:


Artykuły:

Śliwerski, A., Garstka, T. (2017). Ocena wartości psychometrycznej wybranych technik projekcyjnych stosowanych w orzecznictwie psychologiczno-sądowym w sprawach o przestępstwa seksualne, Folia Psychologica, 21, 31-48 [on-line].

Szczepanik, R, Śliwerski, A. (2017). Obietnice bez pokrycia. Etyczne i prawne granice (nie)ujawniania informacji o przestępstwie w badaniach naukowych i psychoterapii. Przegląd Badań Edukacyjnych, 1(24), 151-172 [on-line].

Śliwerski, A. (2016). Trzy generacje terapii poznawczo-behawioralnych – rozwój i założenia teoretyczne. Folia Psychologica, 20, 5-30 [on-line]

Śliwerski, A. (2014). Psychometric properties of the Polish version of the Cognitive Triad Inventory (CTI) – preliminary study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 1, 47-54 [on-line].

Śliwerski, A. (2013). Konceptualizacja i plan terapii pacjenta depresyjnego. Terapia poznawczo-behawioralna, 2(2), 67-84.

Śliwerski, A., Witkowski, T. (2012). Jak odróżnić kąpiel od kipieli. Odpowiedź na komentarz dotyczący kampanii “Psychologia to nauka, nie czary” napisany przez pracowników naukowych Uczelni Heleny Chodkowskiej w Warszawie. KSP [on-line]

Śliwerski, A. (2008). Pomoc terapeutyczna w sytuacji podjęcia decyzji o samobójstwie. W: Suicydologia, 4(1), 70-76.[on-line]

Śliwerski, A. (2008). Wpływ informacji medialnej, na odtwarzanie pamięci zdarzeń. W: Folia Psychologica, vol 12, 55-74.

Śliwerski, A. (2006). Freud nie wymyślił Nietzschego. W: Studia Psychologica, Vol. 6, s. 261-282.


Książki:

Śliwerski, A. (2017). Rola negatywnych stylów poznawczych w zespole napięcia przedmiesiączkowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego [fragment: on-line].

Śliwerski, A. (2011). Krytyczne spojrzenie na psychodynamiczną teorię samobójstw. W: K. Korab (red.)Pseudonauka. Choroba, magia czy biznes? Warszawa: Scholar (s.126-136).

Janicka, K., Kucharska, M., Śliwerski, A. (2011). Mnogość ról: błogosławieństwo czy przekleństwo? W: L.Golińska, E.Bielawska-Batorowicz (red.) Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (s.81-92).

Śliwerski, A.(2010). Uwarunkowania zachowań manipulacyjnych nauczycieli. Analiza statystyczna. W: A. Wróbel (red.). Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne., Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (s. 243-258)

Szymańska, K., Śliwerski, A., Świeboda, M. (2007). Poczucie zagrożenia przestępczością a aktywność i jakość życia osób starszych. W: Brzezińska A. (red.).Zagrożenia rozwoju w okresie późnej dorosłości, Poznań, Wyd. Humanitoria.