Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

Suchowierska, M., Ostaszewski, P., Bąbel, P. (2012). Terapia behawioralna dzieci z autyzmem. Teoria badania i praktyka stosowanej analizy zachowania. Gdańsk: GWP. Pojawiła się nowa książka opisująca terapię behawioralną dzieci z autyzmem. Przyznam szczerze, że nie posiadam tej książki, gdyż nie jest to obszar  mojego zainteresowania, ale informacja z recenzji prof. Pisuli brzmi bardzo obiecująco: „Pierwsza na […]

Read more
Autyzm i zespół Aspergera

Komender, J., Jagielska, G., Bryńska, A. (2009) Autyzm i zespół Aspergera. Warszawa: PZWL. Ponieważ nie jest to książka z mojej tematyki, to opiszę ją dość krótko. Jest to książka o spektrum zaburzeń autystycznych. Autorki zaczynają od zwięzłego opisu tego zaburzenia i jego prawdopodobnych przyczyn. Znajdziemy w niej również propozycje terapii mowy, zachowania, spostrzegania, zdolności ruchowych […]

Read more